Opis

Niepełnosprawny artysta w sieci

Erasmus +

Projekt „Niepełnosprawny artysta w sieci” ma przede wszystkim wesprzeć niepełnosprawnych artystów w zdobywaniu kompetencji w zakresie przygotowania oferty artystycznej i prezentacji jej w sieci tj. przygotowanie materiału filmowego, fotograficznego, jego obróbka w odpowiednim programie oraz umieszczenie w sieci na odpowiednim portalu, jak również promocja i marketing. Udział w szkoleniach niepełnosprawnych artystów i ich opiekunów przyczyni się do promocji aktywności niepełnosprawnych artystów w sieci- włączenie społeczne poprzez sztukę, wzmocni aspekty kreatywności w edukacji poza formalnej, umożliwi wykorzystanie środków cyfrowych w dostosowaniu dóbr kulturalnych i wydarzeń do nowych okoliczności. Umożliwi także nawiązanie nowych sieci i modeli współpracy (międzynarodowe warsztaty). Grupę docelową stanowią artyści z różnych dziedzin sztuki: muzycy, wokaliści, aktorzy czy plastycy – Ci, którzy tworzą a swoją twórczość prezentują szerokiej publiczności. Zostaną zorganizowane trzy szkolenia, po jednym u każdego z partnerów (Centrum Kultury Wrocław-Zachód – Polska, Idea – Hiszpania, Apei Centre Alsace- Francja) podczas których artyści z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie dowiedzą się jak przygotować materiał do prezentacji swojej twórczości w internecie, gdzie go zamieszczać i jak promować, aby dotarł do odbiorców.

Plakat. Wrocław miasto spotkań. Centrum Kultury Wrocław - Zachód jest liderem projektu międzynarodowego : Niepełnosprawny Artysta w Sieci. Projekt współfinansowany w ramach Programu Erasmus+. With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. Akcja: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk. Zadanie: partnerstwa strategiczne na rzecz edukacji osób dorosłych. Partnerzy: APEI CENTRE ALSACE z Francji oraz ASSOCIACIO DE GESTIO INTEGRAL DE SERVEIS z Hiszpanii. Treść plakatu na białym tle, a na bokach grafika w zielonym kolorze.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!

[contact-form-7 id="855" title="Newsletter"]