Opis

Projekt umożliwi udział w warsztatach kadr kultury, który pozwoli na dostęp i rozpowszechnianie dóbr kultury szerokiemu gronu odbiorców – bez względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie, czy pełnosprawność.  Korzystając z edukacji nieformalnej, wizyt studyjnych projekt umożliwi uczestnikom warsztatów podniesienie kwalifikacji, zdobycie nowych umiejętności, szczególnie z zakresu tworzenia audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących. Dodatkowym atutem będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w pracy w instytucji kultury, a także rozwijanie umiejętności językowych.

Projekt realizowany z partnerami z Hiszpanii i Rumunii.

Program warsztatów “Modelowa instytucja kultury” i spotkania w ramach projektu “Umieć się spotkać” 20.09.2021r. – 23.09.2021r. Miejsce: Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław Dzień Czas Aktywność Poniedziałek 20.09.2021 13:30 13:45 Odjazd taxi – transport na warsztaty do CKWZ Rejestracja 14:00-16:30 (2h 30min) “Dostępna instytucja kultury na przykładzie Centrum Kultury Wrocław-Zachód” zabezpieczenie organizacyjno-techniczne (m.in. sprzęt do audiodeskrypcji, rozwiązania na sali widowiskowej dla osób na wózkach inwalidzkich, winda umożliwiająca przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością i starszych na wyższą kondygnację, podnośnik na scenę dla artystów z niepełnosprawnością ruchową, toalety, kasa, szatnia przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznakowanie obiektu, strona internetowa, pętla indukcyjna) Prowadzenie: Dąbrówka Petrow (Centrum Kultury Wrocław-Zachód) 16:30 Przerwa 16:45-18:15 (1h 30min) “Modelowa instytucja kultury” – odbiór wydarzeń i aktywność artystyczna osób z niepełnosprawnością - pełnoprawni uczestnicy kultury - aktywność artystyczna osób z niepełnosprawnością, - udział w projektach krajowych i międzynarodowych, - prezentacja twórczości artystycznej Prowadzenie: Katarzyna Nowak (“Wygrajmy razem”) 18:15 Poczęstunek / kolacja

 18:45-20:45 (2 godziny) “Cele modelowej instytucji kultury” - upowszechnianie dóbr kultury osobom „wykluczonym”, - realizacja projektów krajowych i międzynarodowych, - edukacja powszechnie akceptowanych zachowań, - rozwój zainteresowań kulturalnych osób „wykluczonych”, - szkolenia obejmujące pracowników innych instytucji kultury - przełamywanie barier fizycznych i mentalnych w dostępie do różnorodnych wydarzeń kulturalnych, - aktywizacja społeczna „wykluczonych” bez względu na wiek, płeć i niepełnosprawność, - umożliwienie czynnego uczestnictwa w działaniach kulturalnych osobom z niepełnosprawnością, - integracja społeczna we wspólnym działaniu różnych grup Prowadzenie: Dąbrówka Petrow (Centrum Kultury Wrocław-Zachód)

 Dzień Czas Aktywność Wtorek 21.09.2021 10:45 Odjazd taxi – transport na warsztaty do CKWZ 11:00 – 12:45 (1 godzina 45 minut) warsztaty: “Dostępna instytucja kultury - bez barier” - zabezpieczenie warunków dostępności: architektonicznych, organizacyjno-technicznych, merytorycznych i finansowych - samoświadomość pracy z niepełnosprawnymi (wszystkie rodzaje niepełnosprawności) - współpraca w działaniu z odbiorcą z niepełnosprawnościami - ewakuacja osób z niepełnosprawnościami Praktyczne ćwiczenia, przykłady Prowadzenie: Maciej Augustyniak (Fundacja Polska Bez Barier) 12:45 Przerwa 13.00-15:15 (2 godziny 15 minut) warsztaty: “Dostępna instytucja kultury - bez barier” - edukacja powszechnie akceptowanych zachowań - podnoszenie kwalifikacji kadr w sektorze kultury - dostępność i włączenie społeczne osób z niepełnosprawnością Praktyczne ćwiczenia, przykłady Prowadzenie: Maciej Augustyniak (Fundacja Polska Bez Barier) 15:15 Przerwa obiadowa 16:15 – 18:15 (2 godziny) 18.30 warsztaty: “Dostępna instytucja kultury – bez barier” Praktyczne wskazówki, symulacje i przykłady polepszenia współpracy z osobami z niepełnosprawnościami + współpraca w działaniu z osobami z niepełnosprawnościami Prowadzenie: Maciej Augustyniak (Fundacja Polska Bez Barier) Odjazd taxi – transport do hotelu 19.40 20.00 Odjazd taxi – transport do restauracji Kolacja

 Środa 22.09.2021 09:45 Odjazd taxi – transport na warsztaty do CKWZ 10:00 – 12:15 (2 godziny 15 minut) Warsztaty: “Dostępna instytucja kultury – w praktyce i teorii” - identyfikacja własnej instytucji a dostępność dla osób z niepełnosprawnościami - zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami - konieczność wprowadzanych zmian w myśl obowiązujących przepisów - strategiczne myślenie Prowadzenie: Marta Żaczkiewicz (Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, Deskrypcja.pl) 12:15 Przerwa 12:30-14:15 (1 godzina 45 minut) Warsztaty: “Dostępna instytucja kultury – w praktyce i teorii”- wskazówki jak przygotować audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących – warsztaty praktyczne Prowadzenie: Marta Żaczkiewicz (Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, Deskrypcja.pl) 14:15 Przerwa obiadowa 15:15 Odjazd taxi do Panoramy Racławickiej Prezentacja audiodeskrypcji w Panoramie Racławickiej 18:30 Kolacja

 19:00 – 21:00 (2 godziny) 21:15 Warsztaty: “Dostępna instytucja kultury – w praktyce i teorii”- wskazówki jak przygotować audiodeskrypcję i napisy dla niesłyszących – warsztaty praktyczne Prowadzenie: Marta Żaczkiewicz (Fundacja Otwieramy Kulturę i Sztukę, Deskrypcja.pl) Odjazd taxi – transport do hotelu

Czwartek 23.09.2021 09:45 Odjazd autobusu – transport na warsztaty do CKWZ 10:00 – 12:15 (2 godziny 15 minut) Warsztaty: “Dostępna instytucja kultury – przeciwdziałanie wykluczeniu” - rozwój zainteresowań kulturalnych osób z niepełnosprawnościami - upowszechnianie dóbr kultury osobom z niepełnosprawnościami Prowadzenie: Anna Jankowska (Fundacja “Siódmy Zmysł”) 12:15 Przerwa 12:30 – 14:15 (1 godzina 45 minut) Warsztaty: ““Dostępna instytucja kultury – przeciwdziałanie wykluczeniu” - przełamywanie barier mentalnych i fizycznych w dostępie do różnorodnych wydarzeń kulturalnych - integracja społeczna we wspólnym działaniu różnych grup Ćwiczenia, praktyczne przykłady Prowadzenie: Anna Jankowska (Fundacja “Siódmy Zmysł”) 14:15 Przerwa obiadowa 15:15 – 17:15 (2 godziny) 17:15 – 18:15 18:30 Warsztaty: “Dostępna instytucja kultury – przeciwdziałanie wykluczeniu” - przeciwdziałanie “wykluczeniu” społecznemu Ćwiczenia, praktyczne przykłady Prowadzenie: Anna Jankowska (Fundacja “Siódmy Zmysł”) Ewaluacja warsztatów Odjazd taxi – transport do hotelu

Trenerzy:

 

Anna Jankowska

Dr Anna Jankowska jest asystentem w Katedrze Badań nad Przekładem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz prezesem Fundacji Siódmy Zmysł – organizacji pozarządowej świadczącej usługi dostępu. dr Anna Jankowska jest pracownikiem naukowym, nauczycielem akademickim, tłumaczem audiowizualnym, audiodeskryptorką i menedżerem oraz ekspertem ds. dostępności. Brała udział w wielu projektach badawczych dotyczących audiodeskrypcji i świadczenia usług  dostępu (np. ADLAB PRO, NEA). dr Anna Jankowska jest redaktorką naczelną Journal of Audiovisual Translation, członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Studiów nad Przekładem Ekranu (ESIST), AVT Lab Research Group, Intermedia Research Group, grupy ekspertów AKCES oraz członkiem Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Audiowizualnych (STAW).

 

Marta Żaczkiewicz

Absolwentka filologii angielskiej oraz studiów podyplomowych z: przekładoznawstwa oraz tłumaczeń audiowizualnych. Od roku 2010 zajmuje się audiodeskrypcją i napisami dla niesłyszących oraz działa na rzecz osób z niepełnosprawnościami zmysłowymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prezeska Fundacji Otwieramy Kulturę i Sztukę, prowadzi własną działalność gospodarczą Deskrypcja.pl z zakresu audiodeskrypcji i napisów.

Od roku 2014, w ramach projektów, prowadzi warsztaty z audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących (Białoruś, Islandia, Słowacja, Polska, niedługo – Mołdawia).

Tworzy skrypty i napisy do filmów, programów rozrywkowych, spektakli i muzeów.

 

Maciej Augustyniak

Jeden z założycieli i prezes Fundacji Polska Bez Barier. Pedagog, trener. Od 11 lat zajmuje się kwestiami dostępności i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością. Koordynował działania dostępnościowe (warsztaty, audyty architektoniczne) m.in. dla Banku Santander S.A (m.in. współpraca w ramach programu Obsługi Bez Barier: warsztaty, szkolenia, audyty, konsultacje, CSR: warsztaty i prowadzenie procesu realizacji projektów wolontariatu kompetencyjnego), ORANGE (m.in. współpraca przy Orange Warsaw Festival, warsztaty dla wolontariuszy Orange) TECHNONICOL (m.in. team building – rugby na wózkach zamiast “budowania tratw”;) wraz z Warszawską Drużyną Rugby na Wózkach, projekt “Projektowanie Bez Barier” w 10 miastach w Polsce dla ponad 200 młodych architektów i architektek). Pracował m.in. dla Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Muzeum Narodowego w Warszawie, Mazowieckiego Instytutu Kultury, Europejskiego Centrum Solidarności, Miasta Stołecznego Warszawa, Służby Więziennej. Doradza w projektowaniu produktów i usług oraz podnoszeniu jakości obsługi klientów. Prowadzi warsztaty z zakresu profesjonalnej obsługi osób z różnymi niepełnosprawnościami, savoir-vivre wobec osób z różnymi niepełnosprawnościami, projektowania przestrzeni i procedur pozbawionych barier oraz organizacji wydarzeń dostępnych dla wszystkich. Prowadzi audyty, konsultacje projektów architektonicznych, przestrzenie i obiekty użyteczności publicznej, procedury, narzędzia komunikacji w obszarze dostępności. Jest ekspertem w temacie ewakuacji osób z niepełnosprawnościami, komponentu dostępności w strategii CSR (i jej wdrożenia). Koordynuje dostępność w projektach firm i instytucji. Angażuje się w działalność Komisji Dialogu Społecznego ds. Osób z Niepełnosprawnością/Grupę ds.dostępności działającą w Warszawie.

 

Katarzyna Nowak

Niewidoma artystka, magister kulturoznawstwa i filologii polskiej oraz absolwentka szkoły muzycznej I-go i II-go stopnia w klasie gitary. Jest laureatką festiwali: poezji śpiewanej, piosenki żeglarskiej, piosenki angielskiej, francuskiej, a także piosenki słowiańskiej. Poza polskim włada czterema językami.

Za największy swój sukces uważa występ w koncercie telewizyjnym z okazji 750-lecia miasta Krakowa, gdzie wykonała piosenkę z repertuaru Ewy Demarczyk „Skrzypek Hercowicz” w akompaniamencie Orkiestry Kameralnej Filharmonii Krakowskiej „Sinfonietta Cracovia”. Występ spotkał się z ciepłym przyjęciem krytyków. Artystka wystąpiła także w Sali Kongresowej w Koncercie Jubileuszowym Ireny Santor w grudniu 2009 roku,  a także z recitalem piosenek poetyckich w teatrze „Ateneum” w Warszawie. Grywała w duetach z gwiazdami polskiej estrady między innymi z Michałem Bajorem oraz Zbigniewem Wodeckim.

Jej specjalnością jest piosenka poetycka. Jest współautorką książki „12 kropel życia”, w której opowiedziała o swoim życiu i dotychczasowych doświadczeniach. Obecnie promuje tę książkę na koncertach na terenie całego kraju.

Od niedawna w trakcie koncertów towarzyszy jej gitarzysta z zespołu „Stare Dobre Małżeństwo”.

Na co dzień Katarzyna Nowak jest pracownikiem Fundacji „Wygrajmy Razem”, gdzie prowadzi zajęcia z baśnioterapii.

 

English version

 

The program of the workshops "Model cultural institution" and meetings within the project "Able to meet" Place: Centrum Kultury Wrocław Zachód, ul. Chociebuska 4-6, 54-433 Wrocław Day Time Activity Monday 20.09.2021 13:30 13:45 Departure by taxi - transport for workshops to CKWZ Registration 14:00 - 16:30 (2 hours 30 min) “An accessible cultural institution on the example of Centrum Kultury Wrocław-Zachód” organizational and technical security (including audio description equipment, solutions in the performance hall for people in wheelchairs, elevator facilitating the movement of people with disabilities and the elderly to a higher floor, stage lift for artists with physical disabilities, toilets, cash register, cloakroom adapted for people with disabilities, signs in the facility, website, induction loop) Leading: Dąbrówka Petrow (Centrum Kultury Wrocław-Zachód) 16:30 Break 16:45 – 18:15 (1 hours 30 min) “Model cultural institution” – reception of events and artistic activity of people with disabilities - full participants of culture - artistic activity of people with disabilities, - participation in national and international projects, - presentation of artistic creativity Leading: Katarzyna Nowak (“Wygrajmy razem”) 18:15 Refreshments / Dinner

 18:45-20:45 (2 hours) “Objectives of model cultural institution” - disseminating cultural goods to the "excluded", - implementation of national and international projects, - education of commonly accepted behaviours, - development of cultural interests of "excluded" people, - training courses for employees of other cultural institutions - breaking physical and mental barriers in access to various cultural events, - social activation of the "excluded" regardless of age, gender and disability, - enabling people with disabilities to actively participate in cultural activities, - social integration in the joint action of various groups Leading: Dąbrówka Petrow (Centrum Kultury Wrocław-Zachód)

 Day Time Activity Tuesday 21.09.2021 10:45 Departure by taxi - transport for workshops to CKWZ 11:00 – 12:45 (1hours 45 min) Workshop: "An accessible cultural institution - without barriers" - securing accessibility conditions: architectural, organizational and technical, substantive and financial - self-awareness while working with people with disabilities (all types of disabilities) - cooperation in action with a recipient with disabilities - evacuation of people with disabilities Practical exercises, examples Leading: Maciej Augustyniak (Polska Bez Barier Foundation) 12:45 Break 13:00 – 15:15 (2hours 15min) Workshop: "An accessible cultural institution - without barriers" - education of commonly accepted behaviours - improving the qualifications of staff in the cultural sector - accessibility and social inclusion of people with disabilities Practical exercises, examples Leading: Maciej Augustyniak (Polska Bez Barier Foundation) 15:15 Lunch break 16:15-18:15 (2 hours) 18:30 Workshop: "An accessible cultural institution - without barriers" Practical tips, simulations and examples of improving cooperation with people with disabilities + cooperation in action with people with disabilities Leading: Maciej Augustyniak (Polska Bez Barier Foundation) Departure by taxi - transport to the hotel 19:40 20:00 Departure by taxi - transport to the restaurant Dinner

 Day Time Activity Wednesday 22.09.2021 09:45 Departure by taxi - transport for workshops to CKWZ 10:00 – 12:15 (2 hours 15min) Workshop: "An accessible cultural institution - in practice and in theory" - identification of institution and accessibility for people with disabilities - employing people with disabilities - necessity to introduce changes in accordance with applicable regulations - strategic thinking Leading: Marta Żaczkiewicz (Otwieramy Kulturę i Sztukę Foundation, Deskrypcja.pl) 12:15 Break 12:30-14:15 (1hours 45 min) Workshop: "An accessible cultural institution - in practice and in theory" - tips on how to prepare audio description and subtitles for the deaf - practical workshop Leading: Marta Żaczkiewicz (Otwieramy Kulturę i Sztukę Foundation, Deskrypcja.pl) 14:15 Lunch break 15:15 Departure by taxi - transport to the Panorama Racławicka Presentation of audio description in Panorama Racławicka 18:30 Dinner 19:00 – 21:00 (2 hours) Workshop: "An accessible cultural institution - in practice and in theory" - tips on how to prepare audio description and subtitles for the deaf - practical workshop

21:15 Leading: Marta Żaczkiewicz (Otwieramy Kulturę i Sztukę Foundation, Deskrypcja.pl) Departure by taxi - transport to the hotel

 Day Time Activity Thursday 23.09.2021 09:45 Departure by bus - transport for workshops to CKWZ 10:00 – 12:15 (2 hours 15 min) Workshop: "Accessible cultural institution - counteracting exclusion" - development of cultural interests of people with disabilities - disseminating cultural goods to people with disabilities Leading: Anna Jankowska (”The Seventh Sense” Foundation) 12:15 Break 12:30 – 14:15 (1hours 45 min) Workshop: "Accessible cultural institution - counteracting exclusion" - breaking mental and physical barriers in access to various cultural events - social integration in the joint action of various groups Exercises, practical examples Leading: Anna Jankowska (”The Seventh Sense” Foundation) 14:15 Lunch break 15:15 – 17:15 (2 hours) 17:15 – 18:15 18:30 Workshops: "Accessible cultural institution - counteracting exclusion" - counteracting social "exclusion" Exercises, practical examples Leading: Anna Jankowska (”The Seventh Sense” Foundation) Evaluation of the workshops Departure by taxi - transport to the hotel

Instructors:

 

Anna Jankowska

Dr. Anna Jankowska is an assistant at the Department of Translation Research at the Jagiellonian University in Krakow and the president of the Seventh Sense Foundation – a non-governmental organization providing access services. Dr Anna Jankowska is a researcher, academic teacher, audiovisual translator, audio descriptor, manager and accessibility expert. She has participated in many research projects on audio description and the provision of access services (eg ADLAB PRO, NEA). Dr. Anna Jankowska is the editor-in-chief of the Journal of Audiovisual Translation, a member of the European ssocciation for Studies in Screen Translation (ESIST), AVT Lab Research Group, Intermedia Research Group, AKCES expert group and a member of the Polish Association of Audiovisual Translators (STAW).

 

Marta Żaczkiewicz

Marta Żaczkiewicz – a graduate of English philology and postgraduate studies in translation and audiovisual translation. Since 2010, she has been working on audio description and subtitles for the deaf and works for people with sensory disabilities, at risk of social exclusion. President of the Open Culture and Art Foundation, runs her own business Deskrypcja.pl in the field of audio description and subtitles.

Since 2014, as part of the projects, she has conducted workshops on audio description and subtitles for the deaf (Belarus, Iceland, Slovakia, Poland, soon – Moldova).

She creates scripts and subtitles for movies, entertainment programs, performances and museums.

 

Maciej Augustyniak

One of the founders and the president of the Polska Bez Barier Foundation. Educator, instructor. For 11 years he has been dealing with the issues of accessibility and social inclusion of people with disabilities. He coordinated accessibility activities (workshops, architectural audits), including for Bank Santander SA (e.g. cooperation as part of the Support Without Barriers program: workshops, trainings, audits, consultations, CSR: workshops and conducting the process of implementation of competence volunteering projects), ORANGE (e.g. cooperation with the Orange Warsaw Festival, workshops for Orange volunteers) TECHNONICOL (including team building – wheelchair rugby instead of „raft building”;) together with the Warsaw Wheelchair Rugby Team, the project „Designing Without Barriers” in 10 cities in Poland for over 200 young architects). He worked, among others for the Office of the Human Rights, the National Museum in Warsaw, the Mazovian Institute of Culture, the European Solidarity Center, the City of Warsaw, and the Prison Service. He advises on designing products and services and improving the quality of customer service. He conducts workshops in the field of professional service for people with various disabilities, savoir-vivre towards people with various disabilities, designing spaces and procedures without barriers, and the organization of events accessible to everyone. He conducts audits, consultations of architectural designs, spaces and public facilities,, procedures, and communication tools in the area of ​​accessibility. He is an expert in the subject of the evacuation of people with disabilities, the accessibility component in the CSR strategy (and its implementation). Coordinates availability in projects of companies and institutions. He is involved in the activities of the Social Dialogue Commission for People with Disabilities / Accessibility Group operating in Warsaw.

 

Katarzyna Nowak

Blind artist, master in cultural studies and Polish philology, and a graduate of the 1st and 2nd degree music school in the guitar class. She is a laureate of festivals: sung poetry, sailing song, English and French songs, as well as Slavic songs. Apart from Polish, she speaks four languages.

She considers her greatest success to be the performance in a TV concert on the occasion of the 750th anniversary of the city of Krakow, where she performed a song from Ewa Demarczyk’s repertoire „Skrzypek Hercowicz” to the accompaniment of the Krakow Philharmonic Chamber Orchestra „Sinfonietta Cracovia”. The performance was warmly received by critics. The artist also performed in the Sala Kongresowa in Irena Santor’s Jubilee Concert in December 2009, as well as a recital of poetic songs at the „Ateneum” theatre in Warsaw.

Her specialty is poetry. She is the co-author of the book „12 drops of life”, in which she told about her life and experiences so far. Currently, she promotes this book at concerts all over the country.**

Recently, during the concerts she has been accompanied by her guitarist from the band „Stare Dobre Małżeństwo”.

On a daily basis, Katarzyna Nowak works for the „Wygrajmy Razem” Foundation, where she conducts fairy-tale therapy classes.

Plakat. Centrum Kultury Wrocław-Zachód jest liderem projektu "Umieć się spotkać" realizowanego w ramach projektu Erasmus+. Partnerami projektu są: Asociatia Culturala Replika z Rumunii oraz Associacio De Gestio Integral De Serveis Socioculturals Idea z Hiszpanii.

Newsletter

Bądź na bieżąco, dołącz do newslettera!

[contact-form-7 id="855" title="Newsletter"]